/ Үйлчилгээний стандарт /
  • Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Цагдаагийн байгууллага, ажилтан, албан хаагчдаас Монгол Улсын хууль тогтоомж, төрийн албаны зарчим, ёс зүйн хэм хэмжээг сах...
Статистик мэдээ
  • 2022-03-29
  • 2022-03-29
  • 2019-08-02
  • 2019-07-02
  • 2019-06-06
Эрэн сурвалжилж байна