/ Архивын лавлагаа /
  • Архиваас иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ Нийслэлийн цагдаагийн газрын архиваас иргэдэд чиглэсэн дараах үйлчилгээг үзүүлж байна. - Архивын баримтаас лавл...
Статистик мэдээ
  • 2019-08-02
  • 2019-07-02
  • 2019-06-06
  • 2019-05-03
  • 2019-03-07
Эрэн сурвалжилж байна